Faith Of The Heart


It's been a long road
To get from there to here
It's been a long time
But my time is finally here

And I can feel a change in the wind right now
Nothing's in my way
And they're not gonna hold me down no more
No they're not gonna hold me down

(Chorus)
'Cause I've got faith of the heart
I'm going where my heart will take me
I've got faith to believe
I can do anything
I've got strength of the soul
And no one's going to bend nor break me
I can reach any star
I've got faith of the heart

It's been a long night
Trying to find my way
Been through the darkness
Now I finally have my day

And I will see my dream come alive at last
I will touch the sky
And they're not gonna hold me down no more
No they're not gonna change my mind

(Chorus)

I know the wind's so cold
I've seen the darkest days
But now the winds I feel
Are only winds of change

I've been through the fire
And I've been through the rain
But I'll be fine

(Chorus)Captcha
Piosenkę Rod Stewart Faith Of The Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Faith Of The Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Faith Of The Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rod Stewart Faith Of The Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.