She's Crazy For Leaving


Well the bus pulled away
In a roaring black cloud
Well I stood in the road
And Honey I hollered right out loud

Hey darling I love ya
Hey bus driver woe!
But you can't stop a women when she's out of control

She's crazy for leaving!
I told her so!
And the boys at the bus stop just said "man, let her go!"
She's crazy for leaving
I told her so!
But you can't stop a women when she's out of control

So I punched out my truck on a telephone pole!
No she never looked back she just said "go driver go!"
Well I know I could a caught her
But I ran outta luck!
She was long on to Lufkin by the time they cut me out of my truck

She's crazy for leaving
I told her so!
And the boys at the bus stop just said "man, let her go!"
She's crazy for leaving I told her so
But you can't stop a women when she's out of control

So I kicked and I cussed that old East Texas road
I throw'd rocks at my truck, which had busted my nose
Ya add insult to injury and what do ya get?
Ya get a bus stop of honkies that don't ever forget!

She's crazy for leaving I told her so
And the bus depot lady just said "Hun, just let her go!"
She's crazy for leaving I told her so!
But you can't stop a women when she's out of control
No, you can't stop a women when she's out of control

Ya know, she's probably already to Little RockCaptcha
Piosenkę Rodney Crowell She's Crazy For Leaving przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She's Crazy For Leaving, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She's Crazy For Leaving. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rodney Crowell She's Crazy For Leaving w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.