Colonies


The expensive labor of the North makes the Western World to calculate that costs to be less elsewhere
World War III will not be what we have foreseen; it won't be a nuclear winter, but a fight for survival in the world within
Your corporation is moving to the South and the East: it rules their industry and makes your management filthy rich
This planet cannot take the burden from the South; it can't bear the growth and the greed of the North
All this kills nature, changes the climate, consumes vitality and reveals the last crisis
Prophecies of doom will finally come true; the apocalypse will be revealed
World War III will not be what we have foreseen; it won't be a nuclear winter, but a fight for survival in the world withinCaptcha
Piosenkę Rotten Sound Colonies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Colonies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Colonies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rotten Sound Colonies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.