Decrescendo


And I knew that you just couldn't wait
To put your sharpened dagger in
And watch the look on my face
It was all you were searching for
A picture frame consistent
To being alone
Now we're content with illusions
And our arm length smiles

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love we're forgetting now
Did you take what you wanted
Did you get what you wanted from me
This is all that I'm asking
This is all that I'm asking you

Oh the years that have all been erased
No superficial shelter could ever replace
And its all you we're searching for
Another adequate replacement
To walk through your door
We're content with illusions
And our downhill eyes

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love I'm forgetting now
Did you get what you wanted
Did you take what you wanted from me
This is all that I'm asking
Yeah this is all that I'm asking

Have you ever felt what it means to be truly alone?
Stop and think right now
Have you ever been alone?
Have you ever felt so cold?
Have you ever felt to truly alone?
So freezing cold?
So find the fakest elation I hope it takes you away
Now I've got it all worked out now
Just a memory, picture framed illusion

Did you get what you wanted
Did you get what you wanted now
This is all that I'm asking
Cause its the love I'm forgetting now
Did you get what you wanted
Did you take what you needed from me
This is all that I'm asking
This is all that I'm asking

Did you get what you wanted?
NOW!!!!!!Captcha
Piosenkę Rx Bandits Decrescendo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Decrescendo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Decrescendo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rx Bandits Decrescendo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.