Youre Not The Man


You're not the man who gave me everything
I've ever wanted
You're not the man
Who stepped inside my life
And haunted every, every day

You're not the man
Who said he'd never leave
Couldn't breathe
And could not sleep without me

This was someone who you left behind
A long time ago

You're not the man
Who would bleed for me
But never shed a tear
You're not the one
Said he'd always be near

You're not the man
Who threw me a lifeline
And you're not the man
I am so proud to call mine

And you're not the one
Who said he'd never leave
The one who made me believe in me
That was someone who could do no wrong
But you lost him

You're not the man
Who would bleed for me
But never shed a tear
You're not the one
Who said he'd always, always, always be here
said he'd always always be near

But don't get me wrong
Although it seems sad
It's not all bad
You see
I'm not the little girl I use to be

You're not the man
Not the one
Who said he'd always, always, always be near

He was everything you see
He made me believe in me
Said he'd alway always always be hereCaptcha
Piosenkę Sade Youre Not The Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Youre Not The Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Youre Not The Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sade Youre Not The Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.