Stepson


I'm free
he can't touch me
six feet down
and there's no sadness
hands and heads full
old and hostile fists are pounding
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
when he's gone
burn the house down
too proud to come to me
when you were dying
well look at the dash
now you're frying
hands and heads full
old and hostile fist are pounding
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
when he's gone
burn the house down
nothing's simple
no respect or meaning
why the screaming
never wimper
hide your feelings
and when he's gone
burn the house downCaptcha
Piosenkę Samiam Stepson przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stepson, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stepson. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Samiam Stepson w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.