I Cant Save You from Yourself


Is she wearing my perfume?
Did you buy it for her?
When she cries do you cry too?
God I hate you
You know things about me
You're not supposed to
You know I should be feeling sorry for ya
When you lay down
Do you think of me?
Do you hold her hand
Walking down the street
Do you wish she was me?
Is she loving you better
Than I ever have done?
Do you lie to protect her?
God I hate her
She knows things about me
she's not supposed to
You know I should be feeling
Sorry for her
When you lay down
Do you think of me?
Do you hold her hand
Walking down the street
Do you wish she was me?
When you're calling her name
Does she know how you called mine?
It's killing me how easy this is for you
You said then you'd love me
Until the day you died
but that's a lie, cos you
Live on without me
So, when you lay down
Do you think of me?
Do you hold her hand
Walking down the street
Do you wish she was me?
When you lay down
Do you think of me?
Do you hold her hand
Walking down the street
Do you wish she was me?Captcha
Piosenkę Scarlet I Cant Save You from Yourself przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Cant Save You from Yourself, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Cant Save You from Yourself. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet I Cant Save You from Yourself w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.