Devi Ricordar


Tu devi ricordar
Che il pi? grande amor tu l'avrai da me
Forse lontana te ne andrai
Mille illusioni troverai
Tu devi ricordar
Che io vivo in te, he tu vivi in me
Il nostro destino non ci pu? separar
Questoo devi ricordar

Tu devi ricordar
Che il pi? grande amor tu l'avrai da me
Forse lontana te ne andrai
Mille illusioni troverai
Tu devi ricordar
Che io vivo in te, he tu vivi in me
Il nostro destino non ci pu? separar
Questoo devi ricordarCaptcha
Piosenkę Sergio Endrigo Devi Ricordar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Devi Ricordar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Devi Ricordar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sergio Endrigo Devi Ricordar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.