How Could You Say You Love Me


You really hurt me You left me out in the rain You left me nothing but a lot of memories and pain I thought that you were happy, that we would be forever but I was wrong I couldn't see the signs you gave You never even let me know No
(chorus) How could you say you love me, if you didn't really mean it I gave you all the love I had to give Baby I trusted you with my heart You took my love tore it apart How could you say you love me if you didn't mean it If you didn't mean it
I never left your side, I was there through thick and thin And baby when you would cry, your heart I would always mend How could you throw love away? You left me flat right on my face I'm so sad My feelings all have run away And I'm living in loneliness So lonelyso lonely
(chorus)2xCaptcha
Piosenkę Silk How Could You Say You Love Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Could You Say You Love Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Could You Say You Love Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Silk How Could You Say You Love Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.