The Weakness In Me


I'm not teh sort of person who falls,
In and quickly outta love but to you i gave my affection right from the start
I have a lover who loves me
How could i break such a heart?
Yet still you get my attention

Why do you come here,
When you know i've got troubles in love?
Why do you call me
When you know i can't answer the phone
You make me lie, when i don't want to
Make someone else some kinda unknowing fool
And you make me stay, when I should not
Are you so strong or is all the weakness in me?

Why do you come here?
And pretend to be just passing by?
But I mean to see you,
And I mean to hold you Tightly

Feelin' guilty, worried,
Waking from tormented sleep
This old love has me bound
But this new love cuts deep
If I choose now, I'll lose out
One of you has to fall
And I need you, and you

Why do you come here
When you know I've got troubles in love?
Why do you call me
When you know I can't answer the phone?
Make me lie, when I don't want to
And you make someone else some kind of an unknowin'fool
And you make me stay, when I should not
Are you so strong or is all the weakness in me?

Why do you come here
And pretend to be just passing by?
But I mean to see you,
And I mean to hold you
TightlyCaptcha
Piosenkę Soundtracks The Weakness In Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Weakness In Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Weakness In Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Soundtracks The Weakness In Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.