Astro Girl


She was a beauty queen with the future in her hand,
Full of dreams and a ticket to wonderland
Young and innocent, ready for action,
Trying everything for some satisfaction
She fell deeper and deeper without success,
Met the wrong guys and got stuck in a mess
So now she works at a sleazy place
In a red light quadrant of space
Astrogirl - why don't you leave this world?
I've been watching her for a while,
Those tender eyes and her beutiful smile
The way she serves the drinks and acts polite,
And then disappears when the price is right
But I can see that there is something wrong,
It's very obvious that she doesn't belong
I wish there was something I could do,
To help her start something new
Astrogirl - why don't you leave this world?Captcha
Piosenkę S.P.O.C.K Astro Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Astro Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Astro Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.P.O.C.K Astro Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.