Charlie X


We picked him up in universe
from another starship around
He had crashlanded on a planet out here
and fourteen years later he was found

From the very beginning he acted very strange
but okay, he'd been alone for a while
And maybe that also was the reason why
he really behaved like a child

But when he didn't get what he really wanted
things started to go wrong

Charlie X - full of power but still a child
Charlie X - you'd better obey or he will really go wild
He fell in love with Yeoman, played chess with Spock
but he couldn't win those games
Now he got mad, things were destroyed and disappeared
but he still showed respect for James

We now realized the strength of his power
and wondered what he would do
Would he play around with us for a while
then get tired and kill us too

But when he had the ship under total control
the beings came and brought him home
Charlie X - full of power but still a child
Charlie X - you'd better obey or he will really go wildCaptcha
Piosenkę S.P.O.C.K Charlie X przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Charlie X, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Charlie X. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.P.O.C.K Charlie X w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.