Tekst piosenki Stonewall Jackson: Thankful For Your Love

Thankful For Your Love


After all I've done you still love me you still show that I'm your only one
Putting off with me I know takes everything
But don't think that I'm not thankful for your love
Many times I know your heart I've broken and I'm so ashamed for things I've done
Someone like just don't deserve a girl like you
But don't think that I'm not thankful for your love
I'm not proud that I have seen you crying over something that I have said or done
I've done so many things that I'm not too proud of
But don't think that I'm not thankful for your love
[ steel ]
I'm not proud that I have seenCaptcha
Piosenkę Stonewall Jackson Thankful For Your Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thankful For Your Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thankful For Your Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Stonewall Jackson Thankful For Your Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.