Songtekst van Stonewall Jackson: Thankful For Your Love

Thankful For Your Love


After all I've done you still love me you still show that I'm your only one
Putting off with me I know takes everything
But don't think that I'm not thankful for your love
Many times I know your heart I've broken and I'm so ashamed for things I've done
Someone like just don't deserve a girl like you
But don't think that I'm not thankful for your love
I'm not proud that I have seen you crying over something that I have said or done
I've done so many things that I'm not too proud of
But don't think that I'm not thankful for your love
[ steel ]
I'm not proud that I have seenCaptcha
Liedje Stonewall Jackson Thankful For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thankful For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stonewall Jackson Thankful For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thankful For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.