MySpace Girl


I saw you once, it was enough
You asked me what I wanted, I want you
But I replied, I'll have some fries
So mesmerized, my heart was over driving through

I saw your name and unashamed
I searched within 500 miles to find
Any clue just as to who I've fallen for
Cause you've got me and I've got time

I saw your picture on MySpace
Maybe someday we can turn it into our space baby
I don't care how long it takes
I'm saving space in my top 8 for you

The second time you were so nice
I loved the way told me to enjoy my day
But I know what you meant to say instead
Was really that you wanted us to run away

I said let's go, I'll pack my clothes
Just promise me you'll wear that purple dress you have
You look so cute when you're confused
You backed away and asked me how I knew about that

I saw your picture on MySpace
Maybe someday we can turn it into our space baby
I don't care how long it takes
I'm saving space in my top 8 for you

I know you're scared
I know our love is crazy
And I'm so crazy
You make me crazy
For you

I saw your picture on MySpace
Maybe someday we can turn it into our space baby
I don't care how long it takes
I'm saving space in my top 8 for you
(2x)Captcha
Piosenkę The Afters MySpace Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke MySpace Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki MySpace Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Afters MySpace Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.