Tekst piosenki The Dissociatives: We're Much Preferred Customers

We're Much Preferred Customers


© Daniel Johns/Paul Mac

WE'RE MUCH PREFERRED CUSTOMERS
WELCOME TO PLANET POD,
WHERE INSECTS SOUND LIKE LASERS
AND MEN WHO WEAR ABRASIVE HATS,
WITH EYEBALLS JUDGE LIKE JURIES,
AND SKIN THAT FLAKES LIKE ANCIENT PAINT,
SUFFOCATE CONTENTMENT
BIRDS CREEP OVER TIN ROOFS
LIKE CRIMINALS WITH TAP SHOES

STAIN THE GLASS WITH WINDOWS,
EXTORTIONATE AND COLD STARE
WE'RE MUCH PREFERRED CUSTOMERS,
AND HONESTLY I DON'T CARE

YOU'LL GET A CHANCE, ANOTHER CHANCE, ONE MORE SUN

DRAPE THE CONCRETE CURTAINS, OVER EMPTY SPACES
AGE IS JUST A NUMBER DRAWN ON EMPTY FACES…SUN…SUN…Captcha
Piosenkę The Dissociatives We're Much Preferred Customers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We're Much Preferred Customers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We're Much Preferred Customers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Dissociatives We're Much Preferred Customers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.