Fisherman's Blues


I wish I was a fisherman
Tumblin' on the seas
Far away from dry land
And it's bitter memories
Casting out my sweet line
With abandonment and love
No ceiling bearin' down on me
'Cept the starry sky above
With light in my head
You in my arms
Woohoo!

I wish I was the brakeman
On a hurtlin' fevered train
Crashing a-headlong into the heartland
Like a cannon in the rain
With the beating of the sleepers
And the burnin' of the coal
Counting the towns flashing by
In a night that's full of soul
With light in my head
You in my arms
Woohoo!

Well I know I will be loosened
From bonds that hold me fast
That the chains all hung around me
Will fall away at last
And on that fine and fateful day
I will take me in my hands
I will ride on the train
I will be the fisherman
With light in my head
You in my arms
Woohoo!
Woohoo!

Light in my head
You in my arms
Light in my head
You in my arms
Light in my head
You in my arms
Light in my head
You in my arms
Woohoo!
Woohoo!Captcha
Piosenkę The Waterboys Fisherman's Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fisherman's Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fisherman's Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Waterboys Fisherman's Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.