A Certain Girl


(Naomi Neville)
There's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't reveal her name until I've got her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well, I've tried to get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

Well, there's a certain chick I've been sweet on since I met her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't repeat her name until I get her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well one day, I'm gonna wake up and say,
"I'll do anything just to be your slave"
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

Well, I've tried to get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

There's a certain chick I've been sweet on since I found her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't reveal her name until I get her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well now one day, get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

I can't tell you (No!)
I can't tell you (No!)
I can't tell youCaptcha
Piosenkę The Yardbirds A Certain Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Certain Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Certain Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Yardbirds A Certain Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.