Love Of A Woman


(Kevin Brandt)

My baby knows me better than I do
Funny how a woman has that over a man
I can do anything with her here beside me
Leaning on her is where I make my stand

Where would we be without the love of a woman
Standing behind her man even when he's wrong
The true pure undying love of a woman
Makes a man a fool to think he can make it alone

My daddy was a wild one when he was younger
Everybody told my mama he'd be hard to tame
Full of himself he said 'sir' to nobody
But you oughta see him come a runnin' when mama calls his name

Where would we be without the love of a woman
Standing behind her man even when he's wrong
The true pure undying love of a woman
Makes a man a fool to think he can make it alone
Oh, yeah

A man goes crazy trying to catch his feelings
Too much pride or maybe the words come out wrong
But that's okay 'cause he's still her hero
Steady as a rock, her love keeps rolling along

Where would we be without the love of a woman
Standing behind her man even when he's wrong
The true pure undying love of a woman
Makes a man a fool to think he can make it alone

Makes a man a fool to think he can make it aloneCaptcha
Piosenkę Travis Tritt Love Of A Woman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Of A Woman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Of A Woman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Travis Tritt Love Of A Woman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.