If I Lost You


(Travis Tritt/Stewart Harris)

There's been times I've felt like half a man
Life's had me down on my knees
Troubled times I don't understand why they happen to me
I have struggled through the darkness and I have found the light of day

But if I lost you, there'd be no sunshine shining through
I don't know what in the world I would do if I lost you

Like a ship with no harbor like a bird with no wings
Like a fish out of water a dreamer without a dream
I have learned about losing I could lose most anything

But if I lost you, there'd be no sunshine shining through
I don't know what in the world I would do if I lost you

But if I lost you, there'd be no sunshine shining through
I don't know what in the world I would do if I lost youCaptcha
Piosenkę Travis Tritt If I Lost You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Lost You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Lost You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Travis Tritt If I Lost You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.