Blessed Be Your Name


Blessed be your name
In the land that is plentiful
Where the streams of abundance flow
Blessed be your name

Blessed be your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be your name

Every blessing you pour out,
I turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name

Blessed be your name
When the sun's shining down on me
When the world's all as it should be
Blessed be your name

Blessed be your name
On the road marked with suffering
Oh, There's pain in the offering
Blessed be your name

Every blessing you pour out,
I turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to stay
Well Blessed be your nameCaptcha
Piosenkę Tree63 Blessed Be Your Name przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blessed Be Your Name, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blessed Be Your Name. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tree63 Blessed Be Your Name w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.