Blessed Be Your Name


Blessed be your name
In the land that is plentiful
Where the streams of abundance flow
Blessed be your name

Blessed be your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be your name

Every blessing you pour out,
I turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name

Blessed be your name
When the sun's shining down on me
When the world's all as it should be
Blessed be your name

Blessed be your name
On the road marked with suffering
Oh, There's pain in the offering
Blessed be your name

Every blessing you pour out,
I turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to stay
Well Blessed be your nameCaptcha
Liedje Tree63 Blessed Be Your Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blessed Be Your Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tree63 Blessed Be Your Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blessed Be Your Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.