Glory Glory


Hey when that look is in your eyes
I can see my fate
Yes I see my fate

Hey when that look is in your eyes
I can see my fate
Yes I see my fate
Hey got the sun up in the sky
But it comes too late
Yes it comes too late

I'm like a dog
When I come crawlin' back-to-you
Crawlin' back-to-you
You wanna play God
I can see it in your eyes
See it in your eyes
Huh! Glory! Glory! Glory! Glory! GLORY!

Hey I bring you joy - I bring you love
But you walk away
Always walk away
Hey you look down on me from above
And I see my fate
And I'm not enough

But - like a dog, I come crawlin' back to you
Crawlin' back to you
You wanna play God
I can see it in your eyes
See it in your eyes
Huh! Glory! Glory! Glory! Glory! GLORY!

Take it from the rich
And give it to the poor
Oh yeah you wanna take it from the rich
And give it to the poor
Take it from the rich and somehow
Give it to the poor
Ha! But you want - Glory! Glory! Glory! Glory! Glory!
Well you got - Glory! Glory! Glory! Glory! Glory!
Ch-ch-ch-woo-hoo!

Take it from the rich
Give it to the poor
All you want is glory
From the boy next doorCaptcha
Piosenkę Underworld Glory Glory przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glory Glory, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glory Glory. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Underworld Glory Glory w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.