Glory Glory


Hey when that look is in your eyes
I can see my fate
Yes I see my fate

Hey when that look is in your eyes
I can see my fate
Yes I see my fate
Hey got the sun up in the sky
But it comes too late
Yes it comes too late

I'm like a dog
When I come crawlin' back-to-you
Crawlin' back-to-you
You wanna play God
I can see it in your eyes
See it in your eyes
Huh! Glory! Glory! Glory! Glory! GLORY!

Hey I bring you joy - I bring you love
But you walk away
Always walk away
Hey you look down on me from above
And I see my fate
And I'm not enough

But - like a dog, I come crawlin' back to you
Crawlin' back to you
You wanna play God
I can see it in your eyes
See it in your eyes
Huh! Glory! Glory! Glory! Glory! GLORY!

Take it from the rich
And give it to the poor
Oh yeah you wanna take it from the rich
And give it to the poor
Take it from the rich and somehow
Give it to the poor
Ha! But you want - Glory! Glory! Glory! Glory! Glory!
Well you got - Glory! Glory! Glory! Glory! Glory!
Ch-ch-ch-woo-hoo!

Take it from the rich
Give it to the poor
All you want is glory
From the boy next doorCaptcha
Liedje Underworld Glory Glory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory Glorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Glory Glory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory Glory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.