Rubber Ball


I'm a rubber ball
(Victims of success
We all are)

Blackbird sittin' at the kitchen door
Don't give him bread he'll come back for more
Point to the bush where the berry grow
Rub your belly and touch your toes

We are strong
We're invincible
We are driven snow in the face of all
We are strong
We're invincible
We're a rubber ball

Blackbird shackled in a golden cage
Mother nature she shake with rage
Well he was born with his
And I was born with mine
And there is still a dividing line
Says we are strong
We're invincible
And we are driven snow
In the face of all
We are strong
We're invincible
And we're a rubber ball

Who says we are strong
And we're invincible
And we are driven snow?Captcha
Piosenkę Underworld Rubber Ball przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rubber Ball, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rubber Ball. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Underworld Rubber Ball w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.