Oh How the Years Go By


How long
How long have you been away
Oh how long
I can't find the words to say
I've kept your picture on my shelf
Only there to remind myself
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love me
My love
Will I ever make you see
That somehow
You are still apart of me
Maybe we can compromise
Cause our love just can't be disguised
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love me
I've kept your picture on my shelf
Only there to remind myself
I have always cared for you
Do you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Oh my flame
Some things will never change
I still hold your vision in my mind
Say you still love me
Say you still love meCaptcha
Piosenkę Vanessa Williams Oh How the Years Go By przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh How the Years Go By, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh How the Years Go By. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vanessa Williams Oh How the Years Go By w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.