Simple World


I used to be
the worrying kinda guy
Never know what to do
with my life
What do I really want to be ?
And would I get
a silly pretty little wife ?
But since I met you
I feel free

[Chorus:]

'cause I know you
you know me
Together we can have fun
There's no need for sorrow
There's always tomorrow
for a boy and a girl
living in a simple world

Now I don't have to worry
not anymore
As long as I'm with you
I feel fine, just fine
You're all I think of
All of the time
To hold you in my arms
And call you mine

[Chorus]Captcha
Piosenkę Venerea Simple World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Simple World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Simple World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Venerea Simple World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.