Life Sucker


And your waiting in line,
You're answering to them,
Doing what you're told.

You're just a life sucker,
And you've always been.

You're paying the price,
And your waiting in line,
You're answering to them,
Doing what you're told,
Another sheep in the herd,
No thoughts in your head,
You're passing buy Blinking,
Breathing but dead.

You're just a life sucker,Captcha
Piosenkę Violent Future Life Sucker przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Life Sucker, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Life Sucker. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Violent Future Life Sucker w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.