If I Lost Your Love


If I lost your love oh how I'd cry I'd wish I could die if I lost your love
You are to me a sweet dream come true don't know what I'd do if I lost your love
I'm sure that my heart would break if you said
It's best that we'll part cause our love is dead
I live each day only for you don't know what I'd do if I lost your love
[ guitar ]
I'm sure that my heartCaptcha
Piosenkę Webb Pierce If I Lost Your Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Lost Your Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Lost Your Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Webb Pierce If I Lost Your Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.