Hands on the Wheel


At a time when the world seems to be spinnin' hopelessly out of control,
There's deceivers an' believers an' old in-betweeners,
That seem to have no place to go
Well, it's the same old song, it's right an' it's wrong,
An' livin' is just somethin' that I do
An' with no place to hide, I looked in your eyes,
An' I found myself in you

I looked to the stars, tried all of the bars
An' I've nearly gone up in smoke
Now my hand's on the wheel, I've something that's real,
An' I feel like I'm goin' home

An' in the shade of an oak down by the river,
Sit an old man an' a boy,
Settin' sail, spinnin' tales an' fishin' for whales,
With a lady they both enjoy
Well, it's the same damn tune, it's the man in the moon
It's the way that I feel about you
An' with no place to hide, I looked in your eyes,
An' I found myself in you

An' I looked to the stars, tried all of the bars
An' I've nearly gone up in smoke
Now my hand's on the wheel, I've something that's real,
An' I feel like I'm goin' home

Instrumental breakCaptcha
Piosenkę Willie Nelson Hands on the Wheel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hands on the Wheel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hands on the Wheel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Willie Nelson Hands on the Wheel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.