Nobody Loves You


Love has a rhythm
But you don't hear mine
I keep hoping secretly, waiting for my time
You never notice
But then why should you?
I'm the guy who's just a friend
Someone you look through

I'm always waiting here
To catch you when you fall
But why should you care
If I'm always there
I'm nothing special – but remember

Nobody loves you baby
Nobody cares about you
Nobody dreams about you
Nobody worries for you
Who's gonna miss you (BV: Nobody)
Who's gonna kiss you (BV: No - nobody)
Cos nobody loves you better than me

Love has a shadow
And it fell on me
You're the one who made it happen, can't you se
I'll win you over
And if love takes time
I'm a willing prisoner
Just repeat my crime

I'm always waiting here to catch you when you fall
And I'll make you care, cos baby I'm there
To make it special – just rememberCaptcha
Piosenkę Worlds Apart Nobody Loves You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nobody Loves You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nobody Loves You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Worlds Apart Nobody Loves You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.