Together Baby


Hu-hu-hu, together baby
Hu-hu-hu, forever baby

If you look around you, find no trees,
They have gone, the birds and bees,
So come on let's save the world (together baby),
The sun will not shine and the sky is dark,
In the night we'll see no stars,
if the missions going on,
Let's find a way to get through, together baby,
Let's save the world, me and you, forever baby

Chorus:

We do believe in a better world, together baby
We'll gonna build up the better world, forever baby
We'll save the world, together baby
We'll save the world, forever baby

There's coming a message from far away,
Turns my feelings on to say,
We live in a crazy world of fame,
Our nature's no mor the same,
Stop this joing things about,
We must find a way, to get through (together baby)
We must save the world, me and you (forever baby)

Chorus: We do believe in a better world

So I have a dream and I see a place,
Where the sweetest flowers grow,
And I know we will succeed (together baby)
And all to do is find a way to get through
(find a way to get through)
Come on let's save the world, guess
So come on, come, let's save the world
I call you, together baby (together baby)
forever baby (forever baby)

Chorus: We do believe in a better worldCaptcha
Piosenkę Worlds Apart Together Baby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Together Baby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Together Baby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Worlds Apart Together Baby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.