One Chance With You


If I could only make a wish
That would last forever
I'd wish that we belong together
And if I close my eyes in prayer
And wait for an answer
I hope it'd be you standing there

But I could only dream
Of holding you one more time
And I could only whisper
Silent wishes longing for your love again
That's all I do to have one chance with you

If I could only be the one
You're holding in your arms
I'd love to feel the same way
She feels tonight
And if there's only one thing in the world
I truly loved
Is when I had one chance with you

But I could only dream
Of holding you one more time
And I could only whisper
Silent wishes longing for your love again
That's all I do to have one chance with you

But I could only dream
Of holding you one more time
And I could only whisper
Silent wishes longing for your love again
That's all I do to have one chance with you

But I could only dream
Of holding you one more time
And I could only whisper
Silent wishes longing for your love again
That's all I do to have one chance with youCaptcha
Piosenkę Zsa Zsa Padilla One Chance With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Chance With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Chance With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Zsa Zsa Padilla One Chance With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.