Letra da música de André Hazes: Nu Jij Hier Niet Meer Bent

Nu Jij Hier Niet Meer Bent


ik heb je vaak geschreven maar er kwam nooit een antwoord
ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij
de tel efoon staat hier vlak bij me, zodat je mij kon bellen
maar het enigste dat ik hoorde was de bel van de deur
nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
mijn hart huilt en doet zeer
sluit ik mijn ogen zie ik jou steeds weer
ik had naar je moeten luisteren, dan was jij misschien nog bij me
maar wat heb ik aan suggesties, dat heeft geen enkele zin
toch moet ik zeggen dat ik jou nooit, nee nooit meer kan vergeten
ik zocht de schuld nooit bij mezelf, daarvan heb ik nu spijt
ik hoop dat je mij kan vergeven en dat je heel gelukkig wordt
dit is de straf voor mijn eigen fouten, dat doet me zoveel pijn
ik leg me hoofd zacht in jou kussen en staar dan naar je foto
ik ruik je parfum voel je warmte, ach wat mis ik jou!
ik zou de klok terug willen draaien en dan opnieuw beginnen
ik liet dan niet zover komen, maar ach, het is te laat!
nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
mijn hart huilt en doet zeer
sluit ik mijn ogen, zie ik jou steeds weer
nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
Nu heb ik zoveel spijt, ik kan wel huilen want ik ben je kwijtCaptcha
A canção da André Hazes Nu Jij Hier Niet Meer Bent é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Nu Jij Hier Niet Meer Bent, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica André Hazes Nu Jij Hier Niet Meer Bent. Nós tentamos as reproduzir as letras de Nu Jij Hier Niet Meer Bent de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música André Hazes Nu Jij Hier Niet Meer Bentno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.