Letra da música de Anja Niskanen: Lauantaina Bailataan

Lauantaina Bailataan


On taitoo mulla piristää
Mä palaan niinkuin tuli
Tänään himaan en jää
Me jälleen tavataan
Lauantaina bailataan vaan

Hei tule tanssi ja anna mun rakastaa
Tätä päivää sekä koko maailmaa
Mä synnyin uudestaan
Lauantaina bailataan vaan

Yö on kuumeinen mä tunnen tänään
Sen kun kanssas täällä olla saan
Anna mennä, liiku sekä lennä
Aamuun asti bailataan

Synnyin varmaan mä svengaamaan
Sillä syke vie mut uudestaan ja uudestaan
Mä luonas olla saan
Lauantaina bailataan vaan

Yö on kuumeinen mä tunnen tänään
Sen kun kanssas täällä olla saan
Anna mennä, liiku sekä lennä
Aamuun asti bailataan

En voi sydäntäni vastustaa
Olet ainoa nyt joka minut tuleen saa
Ja yhä uudestaan
Lauantaina bailataan vaan

Ja yhä uudestaan
Lauantaina bailataan vaan (x2)

Ei tää meno meille pahaa tee
Ja on sama jos joku vähän sekoilee
Se sopii tunnelmaan
Lauantaina bailataan vaan

Yö on kuumeinen mä tunnen tänään
Sen kun kanssas täällä olla saan
Anna mennä, liiku sekä lennä
Aamuun asti bailataan

Synnyin varmaan mä svengaamaan
Sillä syke vie mut uudestaan ja uudestaan
Mä luonas olla saan
Lauantaina bailataan vaan

Ja yhä uudestaan
Lauantaina bailataan vaan
Mä luonas olla saan
Lauantaina bailataan vaan (x2)Captcha
A canção da Anja Niskanen Lauantaina Bailataan é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Lauantaina Bailataan, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Anja Niskanen Lauantaina Bailataan. Nós tentamos as reproduzir as letras de Lauantaina Bailataan de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Anja Niskanen Lauantaina Bailataanno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.