Afrika


Jag hade ne drm i natt
Jag var i Afrika
Jag lg i ett buskage
Vid ett vattenhl

Jag hade gevret
Riktat mot vattnet
Djuren stod stilla
Dom var ltta ml

Och Solen var s het
Solen var s het

S Kom de en vacker gasell
med dom mrkligaste horn
jag nnsin sett

Jag tog sikte och hade henne
mitt i korset
Hon stannade och sg p mej
Min panna var vt av svett

Hon vnde sidan mot mej
och jag sg rtt in i hennes hjrta
Men jag hll inne skottet
Fingret vitnade av smrta

Och solen var s het
Solen var s het
Och luften den dallrade
i hettan

Sen gick skottet av
och kulan slog
upp en kaskad i vattnet
Och jag vaknade

Mnens silver
genom persiennen
Maskinen drnere
som sopade dom tomma gatorna
Jag vnde mej igen
och somnade omCaptcha
A canção da Ulf Lundell Afrika é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Afrika, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Ulf Lundell Afrika. Nós tentamos as reproduzir as letras de Afrika de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Ulf Lundell Afrikano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.