Текст песни Els Pets: El Meu Veí De Sota

El Meu Veí De Sota


EL MEU VEÍ DE SOTA

El meu veí de sota
és un bon jan recent jubilat
Va néixer a prop de Ronda,
un petit poble que no ha oblidat

Vingué per ser manobre
farà ja més de trenta-sis anys
Més tard portà la dona
i van obrir un bar restaurant

Malgrat tots els problemes
tingueren dos brivalls
que van pujar amb penes
esforços i treballs

El meu veí de sota era del PSUC,
va lluitar per el nostre país vençut
En va aprendre la llengua a estones
i malgrat venir de fora
em va ensenyar que és ser català

El meu veí de sota
recorda el fill gran mort pel cavall
mentre el petit esmorza
intolerància i odi racial

El noi ha sortit fatxa
violent i amb res al cap
Disfruta fotent canya
als pobres immigrants

El meu veí de sota ara no surt
creu que el que ell representa no té futur
Mentre para la taula pensa:
"Després de tanta feina
no és just que em senti tan derrotat"

El meu veí de sota ara no surt,
creu que el que ell representa no te futur
No sap que no va fer bé i pensa:
"De que ha servit la feina
si ara tinc a casa
tot el que jo odiava
i vaig combatre durant tants anys"Captcha
Песня Els Pets El Meu Veí De Sota представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне El Meu Veí De Sota, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни El Meu Veí De Sota были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.