Текст песни Freek de Jonge: Hou Moed

Hou Moed


Het leven is zo kwaad nog niet
Als je vroeg of laat de zon maar ziet
Het zonnetje van Oranje ziet
Want zonder Oranje kan je niet

refr:
Hou moed
Hou moed
Het komt allemaal weer goed
Dat moet

Het is hier wel leuk in Londen
Toch mis ik Nederland heel erg
Ik zou wat graag eens door de bossen hollen
De bossen van de Grebbeberg

Maar de moffen hebben veel vernield, daar
Veel van de pracht van spar en den
Daarom ben ik zo blij dat ik hier vrij aan
De zij van Willemien in Londen ben

refr

Je weet pas goed wat vrijheid is
Als jij je vrijheid hebt gemist
Om straks zo vrij als wij te zijn
Daar moet je nu al blij om zijn

Hou moed
Houzee
Het valt allemaal wel meeCaptcha
Песня Freek de Jonge Hou Moed представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Hou Moed, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Hou Moed были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.