Текст песни Freek de Jonge: Vader Onaneert Weer

Vader Onaneert Weer


Ik doe dat sinds kort zelf ook weer
Ik ben weer begonnen
Ik had een Amerikaans rapportje gelezen
Dat veertig procent van de gehuwde mannen het doet
En aangezien ik graag
Bij een minderheid hoor
Ben ik weer begonnen

Mijn vrouw weet ervan, hoor
Dat u niet denkt dat ik het achter haar rug doe
Wij hebben dat uit en te na besproken
En de kinderen weten het ook
En de hond
Alleen de papegaai weet het niet
Want als de papegaai het weet
Dan weet gelijk het hele dorp het

Ik weet nog goed dat ik het vertelde
We zaten aan tafel
We aten zuurkool met worst
De details zijn patetisch
Het hagelde
De kachel brandde
Kamertemperatuur: zevenendertig, klein nulletje, cee
Ik joeg mijn vork in de mannen van Zwan
Het sap spoot mij om de oren
En ik zei
Jongens, vader onaneert weer

Doodse stilte
Tot aan het toetje
Doodse stilte
Toen zegt mijn zoontje
Wat is dat
Ik zeg
Dat is je toetje
Dat zie je toch zeker wel

O zo brutaal
Die jeugd van tegenwoordig
Dat flapt maar uit

Toen zegt mijn dochter
Nee, hij bedoelt
Wat is onaneren
O, zegt mijn vrouw
Die dat soort zaken buitengewoon luchtig opvat
O, papa trekt zichzelf af
Vraagt mijn zoontje
Wat trekt-ie af
Zegt mijn vrouw
Nou, zijn geslachtsdeel
Zegt mijn dochter
Geslachtsdeel
Niet alles
En ik maar dooreten
Ik had inmiddels zo'n toetje
Toen zegt mijn dochter
Waarom doe je dat, pap
Ja, waarom doe je dat
Nou, pap vindt het gewoon lekker
O, dan zal het wel slecht voor je tanden zijn
Zegt mijn zoon
Ja, als jij onaneert mogen wij snoepen
Zegt mijn dochter

Nu is het thuis zo ver
Dat als mijCaptcha
Песня Freek de Jonge Vader Onaneert Weer представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Vader Onaneert Weer, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Vader Onaneert Weer были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.