Текст песни Herman Van Veen: Hilversum III

Hilversum III


Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat,
had de slagersjongen nog een opera paraat,
de metselaar kon zingend op de steiger staan,
de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Alle venters hadden eigen aria's,
voor sprot en haring, voor begonia's
Zelfs in de fabrieken kwam van overal
toch weer een liedje door de grote hal

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Tussen het geratel van machines door,
klonk in de confectie een mooi meisjeskoor,
dromend van de prins van weet ik veel,
die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of JeruzalemCaptcha
Песня Herman Van Veen Hilversum III представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Hilversum III, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Hilversum III были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.