Sand


the sand is sifting by
I only know that I will die
and pay my taxes the rest is touch and go
I wish I could just catch a glimpse
of what's in store
I've wanted since
I can't recall
I never know what to do
I've never had a clue

I feel the future
don't tell me you don't
feel it slip awayCaptcha
Widget
Liedje 28 Days Sand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 28 Days Sand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.