Blue


I didn't want to know
I just didn't want to know
Best to keep things in the shallow end
Cause I never quite learned how to swim

I just didn't want to know
Didn't want, didn't want,
Didn't want, didn't want

Close my eyes just to look at you
Taken by the seamless vision
I close my eyes,
Ignore the smoke,
Ignore the smoke

Call it aftermath, she's turning blue
Such a lovely color for you
Call it aftermath, she's turning blue
While I just sit and stare at you

Because I don't want to know
I didn't want to know
I just didn't want to know
I just didn't want

Mistook their nods for an approval
Just ignore the smoke and smile

Call it aftermath, she's turning blue
Such a lovely color for you
Call it aftermath, she's turning blue
Such a perfect color for your eyes
Call it aftermath, she's turning blue
Such a lovely color for you
Call it aftermath, she's turning blue
While I just sit and stare at you

I don't want to knowCaptcha
Widget
Liedje A Perfect Circle Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Perfect Circle Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.