Congratulations


There's a waiting list to the bottom, under you
Ex-husbands, romantics and perverts and masochists
I'm gonna be there too
Where's the stop where the train's gonna hit me?
True, I live for when you bullshit me
Tell me you want me, tell me you need me
Undress me with your eyes
Lie to me

Here we are, in love again
Congratulations,
I'm here as the entertaining fool

Must have broke every bone in your wrist, how romantic of you
We both got this sickness; goddamn it's addictive
It's got me bleeding for two
Where's the truck full of bricks here to crush me?
Don't you fuck with this halo above me
Tell me you caught me, tell me I'm sorry
Kick me back in your life
Torture meCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Congratulations is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Congratulationsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Congratulations downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Congratulations in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.