Songtekst van A Wilhelm Scream: Less Bright Eyes, More Deicide

Less Bright Eyes, More Deicide


Take the honest side
A gentleman would call it slanderous
It takes a man to cry, but I just put a brick through every bird's nest

Take me out to the parking lot
I'm fine
Flattery is dead, romance is next
You never wanted to touch me when I was worthless
Get it while I'm sick with this
White knuckle grip on the world?
I'm losing it
I tried to love you but I hate you all
I'm losing it all

Dreams are born to die
Squeaky wheels are supposed to rust
Hate and joy will vaporize
The numbers have been crunched
Yes, we're all fucked

When half of this is real, I'll take lies
My fault, you couldn't let me out on my own
White knuckle grip on the world?
Well I'm losing it
I tried to love you but I hate you allCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Less Bright Eyes, More Deicide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Less Bright Eyes, More Deicidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Less Bright Eyes, More Deicide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Less Bright Eyes, More Deicide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.