God Of Love


Alana Davis, Ed Tuton and Jack Daley

As I stand here in your shadow
Waiting for you to move so I can see out the window
I want to watch the children play
See another little girl fall and run away
And I'll never understand the way that you play with me

You were almost heaven an angel from above
But you're not a god of love
You were almost heaven the way I'm dreaming of
But you're not a god of love
And you're not the one for me

You always seem to laugh when I'm not joking
And I'm not joking anymore
And we do'nt communicate
So I spoke with fate
And it's just too late

You were all most heaven an angel from above
But you're not the god of love
You were almost heaven the way I'm dreaming of
But you're not a god of love
And you're not the God of me

I will give youCaptcha
Liedje Alana Davis God Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis God Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.