I Don't CareD Shutrick

Soul driving down this lonesome road
Somewheresomewhere someone's waiting
You're leaving with a part of me
Stolenstolen time that once was mine
Precious words we left unheard

Desert me and deceive me but I don't care
I don't care anymore
You love me then you leave me but I don't care
I don't care anymore

Heart stepping through the door alone
Somewheresomewhere someone's longing
Smiled, someone at the red light smiled
Saved mesaved me from my inner strife
Baby he just saved my lifeCaptcha
Widget
Liedje Alana Davis I Don't Care is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Caremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis I Don't Care downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Care in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.