Jerusalem


(Gold/Lloyd/Echolette)

Waiting on this empty street, watching the river's waves go by
Feeling mellow, lighting a cigarette, silver moon floats through the night
Eris, Princess of the Isles, disperse your sparkling traces
Lead him on to the house of love where the Gods my turn his eyes

To Jerusalem we pray -- It's time to meet you there
Let's take love to Jerusalem -- Oh yeah -- Let's make love

You might be the one I'm waiting for, I think we've met somewhere for sure
Chasing shadows leaves you feelin' blue, this situation needs a cure
New assassins, new messiahs, keepers of the balanced law
Strangest lovers of the fire which ignites the Halo of our souls

To Jerusalem we pray -- It's time to meet you there
Let's take love to Jerusalem -- Oh yeah -- Let's make love

Big yellow cadillac, carry me back home
On glory roads of pure delight we head out for the stars

In JerusalemCaptcha
Widget
Liedje Alphaville Jerusalem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jerusalemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alphaville Jerusalem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jerusalem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.