Jerusalem


And did those feet in ancient time
Walk upon england?s mountains green?
And was the holy lamb of god
On england?s pleasant pastures seen?
And did the countenance divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was jerusalem builded here
Among those dark satanic mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear: o clouds unfold!
Bring me my chariots of fire!
I will not cease from metal fight;
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built jerusalem
In england?s green and pleasant landCaptcha
Widget
Liedje Vangelis Jerusalem is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jerusalemmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vangelis Jerusalem downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jerusalem in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.