So Little


Oh, I just found out, I've been tripping on the shadows of my doubts
If you backed them up, the way we're taught to hide
A rage that's ripping at me from all sides
And I said my sister, my sister twists, and there's nothing I can do
You make me feel so little

If you backed it up, to the times when I
Trusted, oh I trusted all the time
But nothing that I'll ever do can heal the holes that they bore through
Oh lee oh lee infrey in my mind

Brother Sun, Sister Moon, stand beside give me some room
I'm falling down from the sky

You make me feel so little

I don't know why - I lied, I lied
I don't know why - It's dark inside
It could be my pride
If someone had watched over me, if someone had protected me
Can someone bring me in out from the cold?

Brother Sun, Sister Moon, stand aside give me some room
My Mother Earth, My Father Sky, where do I go when I die? I go eastCaptcha
Widget
Liedje Angry Salad So Little is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Littlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad So Little downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Little in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.