Terrible Day


It's a terrible day for you
Cos he's left you feeling blue
All alone all alone all alone - you're all alone
All alone all alone all alone - the seeds are sown

Well the seeds are sown
Of discontent
And you're washed your hands of the incident
Washed your hands

It's a terrible day for you
Cos he's run away with someone new
All alone all alone all alone - you're all alone
All alone all alone all alone - the seeds are sown

Oh yeah the seeds are sown
Of discontent
And you've put your bedsit up for rent

All alone all alone all alone - you're all alone
All alone all alone all alone - Your hopes have flown
Yeah your hopes have flown

Well your hopes have flown
Into air
Cos you throught you had a life to share
Life to shareCaptcha
Liedje Angry Salad Terrible Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Terrible Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Terrible Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Terrible Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.